Krizno komuniciranje

Kvalitetno i djelotvorno upravljanje kriznim situacijama štiti organizaciju i njezinu reputaciju a ponekad može utjecati i na sam opstanak. Koliko kvalitetna komunikacija u krizi može podržati i popraviti ugled organizacije, toliko loše upravljanje ili nedostatak komunikacije može imati izrazito negativan učinak na poslovanje. Dugogodišnjim iskustvom i znanjem te sudjelovanjem u više projekata kriznog komuniciranja, možemo ponuditi najbolja komunikacijska rješenja u nepredviđenim situacijama.

Usluge u sklopu KRIZNOG KOMUNICIRANJA:

  • analiza i identifikacija kriznog potencijala
  • savjetovanje u kriznom komuniciranju
  • izrada materijala i priručnika za upravljanje krizom
  • organizacija simulacija krize i treninga kriznog komuniciranja