DIGITALNE STRATEGIJE

 • kreiranje i provedba digitalnih strategija
 • analiza digitalnog sadržaja
 • analiza korisničkih podataka
 • izvještavanje o utjecaju digitalne strategije i preporuke
 • za buduća poboljšanja sadržaja
 • ponuda usluga za sve društvene platforme
 • provedba kreativnih i posebnih riješenja za sve
 • društvene platforme
 • identificiranje mogućnosti uporabe digitalnih platformi
 • za poboljšanje promocije klijenata
 • organizacija radionica o digitalnoj prisutnosti