• projekt-pharmas-predst-1
  • projekt-pharmas-predst-2

Pharmas

Probalans i Femipause

NAZIV PROJEKTA

Predstavljanje dodataka prehrani kompanije PharmaS

OPIS PROJEKTA

Organizacija događanja i odnosi s medijima u povodu predstavljanja dodataka prehrani PROBalans i Femipause.

Organizacija, koordinacija i supervizija događanja za novinare.

Osmišljavanje i provedba kreativnog koncepta događanja.

Izrada scenarija, mogućih pitanja i odgovora te priprema govornika.

Angažman i koordinacija dobavljača i partnera na projektima.

Izrada materijala za novinare; organizacija i koordinacija medija na događanjima.

Analiza i evaluacija medijskih objava.

VREMENSKO RAZDOBLJE

2013. i 2014.

REZULTATI

Odličan medijski odaziv na događanjima.

Generirane kvalitetne medijske objave u ciljanim medijima.

Prenesene ključne komunikacijske poruke.

Još projekata