• pharmas-danznanosti-1
  • pharmas-danznanosti-2
  • pharmas-danznanosti-3

Pharmas

Dan znanosti

NAZIV PROJEKTA

PharmaSov Dan znanosti/gospodarsko – znanstveni simpozij u farmaceutici

OPIS PROJEKTA

Odnosi s medijima na projektu.

Organizacija, koordinacija i suprevizija medijske podrške na Danu znanosti.

Angažman i koordinacija dobavljača i partnera na projektu.

Izrada press materijala za novinare.

Organizacija medija na događanju; koordinacija s protokolom predsjednika RH.

Analiza i evaluacija medijskih objava.

VREMENSKO RAZDOBLJE

2014.

REZULTATI

Prenesene ključne komunikacijske poruke.

Odličan medijski odaziv i kvalitetna pokrivenost u lokalnim i nacionalnim medijima.

Još projekata