Ana Stunić

ana
  • Digitalni strateg s pet godina iskustva u području digitalnih medija i više od deset godina iskustva u medijima
  • Kreirala i implementirala digitalne komunikacijske strategije za najveću televizijsku kuću u Hrvatskoj – Nova TV
  • U Pragma komunikacije agenciji radi  kao digitalni strateg, odgovorna za kreiranje i provedbu digitalnih strategija, analizu digitalnog sadržaja, analizu korisničkih podataka, izvještavanje o utjecaju digitalne strategije, kreiranje sadržaja za sve društvene platforme, provedba kreativnih i posebnih riješenja za sve društvene platforme, organizacija radionica o digitalnoj prisutnosti.
  • Osim digitalnih strategija, zadužena je za idejna rješenja evenata (Žuja Cheering point, Combis konferencija, GRAWE noćni maraton) i provedbu istih
  • Influencer marketing joj je u malom prstu
  • Dobitnica HUOJ Grand Prix 2016 nagrade za najbolji projekt u digitalnim komunikacijama kao team
Categories: