• 352P0812
  • 352P0862
  • 352P0907
  • 352P1011
  • Dubravko Tome Rudolf Vujevic Sergey Yeskov Ivan Vrdoljak Zeljko Turk ...
  • Logisticki centar Zagrebacke pivovare na povrsini od 43.128 cetvornih me...

ZAGREBAČKA PIVOVARA

Svečano otvorenje logističkog centra u Zaprešiću

NAZIV PROJEKTA

Organizacija svečanog otvorenja logističkog, distributivnog i komercijalnog centra Zagrebačke pivovare u Zaprešiću

OPIS PROJEKTA

Osmišljavanje programskog koncepta događanja i savjetovanje klijenta

Organizacija dolaska Ministra gospodarstva i koordinacija ostalih visokih uzvanika na lokaciji

Izrada detaljnog scenarija i priprema govornika.

Angažman i koordinacija dobavljača na projektu.

Izrada materijala za novinare; organizacija i koordinacija medija na događanju.

VREMENSKO RAZDOBLJE

rujan, 2015.

REZULTATI

Odličan medijski odaziv i kvalitetna pokrivenost u lokalnim i nacionalnim medijima.

Odličan odaziv gostiju na svečano događanje.

Još projekata